Egzamin zerowy, zadanie 17

Ponieważ nikomu nie udało się zaznaczyć prawidłowej odpowiedzi (w tym zadaniu ok 1/3 osób udzieliła odpowiedzi i wybrana była każda poza prawidłową), więc zamieszczam to zadanie ze wszystkimi odpowiedziami do sprawdzenia przed następnym terminem egzaminu. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę w jaki sposób w Javie przechowywane są obiekty typu String.

Zadanie 17.

import java.util.HashSet;
public class HashTest {
    private String str;
    public HashTest(String str) { this.str = str; }
    
    public static void main(String args[]) {
        HashTest h1 = new HashTest("1");
        HashTest h2 = new HashTest("1");
        String s1 = new String("2");
        String s2 = new String("2");
        
        HashSet<Object> hs = new HashSet<Object>();
        hs.add(h1); hs.add(h2);
        hs.add(s1); hs.add(s2);
        System.out.print(hs.size());
    }
}        

Wynikiem działania będzie:
a) Błąd kompilacji. b) Zostanie wyrzucony wyjątek podczas wykonania.
c) 2        d) 3        e) 4

Programowanie w Java – egzaminy

Egzamin zerowy odbędzie się 8 czerwca 2017 o godz. 13.15, sala 314 bud 21.

Egzamin w sesji odbędzie się 23 czerwca 2017 o godz. 9.30, sala 108 bud 23.

Egzamin obejmuje zagadnienia ze wszystkich wykładów. Większość to będą zadania testowe, ok 2-3 zadania otwarte, np. czym różni się programowanie obiektowe od strukturalnego, proszę opisać zasadę działania mechanizmu Java Remote Method Invocation (RMI). Oprócz czystej teorii i znajomości rożnych technologii Java, będą też zadania testowe bardziej praktyczne, takie jak w teście dla OCJP, np: Exam 803 lub OCAJP Java quiz.

Na egzaminie nie będzie pisania kodu – tę umiejętność mają sprawdzić laboratoria.

Bazy danych (matematyka) – lab. punktowane 3

9 czerwca 2017 odbędą się ostanie laboratoria punktowane na bazie danych MySQL (MySQL Workbench).

Zadania będą głównie obejmowały funkcje i procedury składowane oraz triggery (wykład 7).

Przypominam o uwzględnianiu przykładów działania funkcji, procedury składowanej i triggera w rozwiązaniach zadań oraz ich usuwaniu przed stworzeniem (jeśli istnieje taka nazwa).

Bazy danych (informatyka) – lab. punktowane 3

11 i 12 maja 2017 odbędą się laboratoria punktowane na bazie danych Oracle XE lub  phpmyadmin dla MySQL.

Zakres materiału: głównie procedury i funkcje składowane oraz wykład 7 dotyczący tych zagadnień.

Przypominam o najczęstszych błędach z laboratoriów:

  • brak „DROP FUNCTION IF EXISTS nazwa;”
  • brak przed procedurą lub funkcją „DELIMITER  //”
  • brak na końcu po END „//” i na samym końcu „DELIMITER ;”
  • procedury wywołujemy przez „CALL” a funkcje przez „SELECT”
  • instrukcja if ma postać „IF … THEN …; [ELSEIF … THEN …;] END IF;”