Bazy danych (informatyka) – lab. punktowane 3

11 i 12 maja 2017 odbędą się laboratoria punktowane na bazie danych Oracle XE lub  phpmyadmin dla MySQL.

Zakres materiału: głównie procedury i funkcje składowane oraz wykład 7 dotyczący tych zagadnień.

Przypominam o najczęstszych błędach z laboratoriów:

 • brak „DROP FUNCTION IF EXISTS nazwa;”
 • brak przed procedurą lub funkcją „DELIMITER  //”
 • brak na końcu po END „//” i na samym końcu „DELIMITER ;”
 • procedury wywołujemy przez „CALL” a funkcje przez „SELECT”
 • instrukcja if ma postać „IF … THEN …; [ELSEIF … THEN …;] END IF;”

 

Bazy danych (informatyka) – lab. punktowane 2

6 i 7 kwietnia 2017 odbędą się laboratoria punktowane na bazie danych H2.

Zakres materiału: to co było na laboratoriach oraz sześć pierwszych wykładów (w tym widoki SQL).

Najczęstsze błędy (za które będą odejmowane punkty):

 • używanie „magicznych stałych”, np. id_miasta = 4 zamiast nazwy miasta „Warszawa”
 • wstawianie wartości w kolumnie automatycznie numerowanej
 • używanie wartości spoza zadania, np. dla województwa Mazowieckiego zamiast nazwy to kod województwa
 • w instrukcji JOIN brak łączenia po kluczu lub łączenia tabel po innych polach niż klucze
 • używanie w starej składni JOIN listy tabel bez warunku WHERE łączenia po kluczu

Zainteresowania naukowo-badawcze

Dla osób, które chciałby u mnie pisać prace dyplomowe, magisterskie lub podjąć współpracę naukową:

 •  przewidywaniem rozwoju sieci  w czasie (analiza sieci społecznych – SNA)
 • wizualizacja grafów
 • zastosowanie GPGPU w wybranych algorytmach uczenia maszynowego (machine learning)
 • rozwiązywanie układów równań wielomianowych z wykorzystaniem architektury CUDA
 • eksploracja i eksploatacja danych (data mining)
 • analiza przeżycia (survival analysis)