Bazy danych (informatyka) – lab. punktowane 2

6 i 7 kwietnia 2017 odbędą się laboratoria punktowane na bazie danych H2.

Zakres materiału: to co było na laboratoriach oraz sześć pierwszych wykładów (w tym widoki SQL).

Najczęstsze błędy (za które będą odejmowane punkty):

  • używanie „magicznych stałych”, np. id_miasta = 4 zamiast nazwy miasta „Warszawa”
  • wstawianie wartości w kolumnie automatycznie numerowanej
  • używanie wartości spoza zadania, np. dla województwa Mazowieckiego zamiast nazwy to kod województwa
  • w instrukcji JOIN brak łączenia po kluczu lub łączenia tabel po innych polach niż klucze
  • używanie w starej składni JOIN listy tabel bez warunku WHERE łączenia po kluczu