Bazy danych (informatyka) – lab. punktowane 3

11 i 12 maja 2017 odbędą się laboratoria punktowane na bazie danych Oracle XE lub  phpmyadmin dla MySQL.

Zakres materiału: głównie procedury i funkcje składowane oraz wykład 7 dotyczący tych zagadnień.

Przypominam o najczęstszych błędach z laboratoriów:

  • brak „DROP FUNCTION IF EXISTS nazwa;”
  • brak przed procedurą lub funkcją „DELIMITER  //”
  • brak na końcu po END „//” i na samym końcu „DELIMITER ;”
  • procedury wywołujemy przez „CALL” a funkcje przez „SELECT”
  • instrukcja if ma postać „IF … THEN …; [ELSEIF … THEN …;] END IF;”