Bazy danych

Semestr letni 2016/2017

Projektowanie i administrowanie bazami danych

  • czwartek 8.00-9.30 lab. 033 bud.WOY/21
  • czwartek 9.45-11.15 lab. 033 bud.WOY/21

Bazy danych

  • czwartek 11.30-13.00 lab. 033 bud.WOY/21
  • czwartek 15.00-16.30 lab. 033 bud.WOY/21
  • piątek 8.00-9.30 lab. 1221 bud.WOY/12
  • piątek 9.45-11.15 wyk. 107 bud.WOY/23
  • piątek 11.30-13.00 lab. 1221 bud.WOY/12
  • piątek 15.00-16.30 lab. 1221 bud.WOY/12