O mnie/About me

O mnie

dr inż. Robert Albert Kłopotek

 • Wicedyrektor
  Instytut Informatyki, UKSW
 • Adiunkt
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW

Profile naukowe:

About me

Robert Albert Kłopotek, Ph.D. Eng.

 • Deputy Director
  Institute of Computer Science, UKSW, Warsaw, Poland
 • Assistant Professor
  Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences,UKSW

Scientific profiles:

Wykształcenie

 • doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (Instytut Podstaw informatyki PAN, 2015)
 • ukończone studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2011 r.
 • obecnie w firmie międzynarodowej jako specjalista analizy danych

Education

 • Ph.D. Eng. in Computer Science (Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, 2015)
 • Master of Engineering degree in Computer Science at the Faculty of Mathematics and Information Sciences of the Warsaw University of Technology in 2011
 • currently in an international company as a data scientist

Zainteresowania zawodowe

 • przewidywaniem rozwoju sieci w czasie (analiza sieci społecznych – SNA)
 • wizualizacja grafów
 • zastosowanie GPGPU w wybranych algorytmach uczenia maszynowego (machine learning)
 • rozwiązywanie układów równań wielomianowych z wykorzystaniem architektury CUDA
 • eksploracja i eksploatacja danych (data mining)
 • analiza przeżycia (survival analysis)

Professional interests

 • Social Network Analysis
 • graph visualization
 • application of GPGPU in selected machine learning algorithms
 • solving polynomial equation systems using CUDA architecture
 • data mining and data analysis
 • survival analysis