Zarządzanie bazami danych

Baza danych Access 2016 Northwind PL. Należy zmienić rozszerzenie z pdf na accdb. northwind-2007 (prawym „Zapisz element docelowy jako” -> „Northwind 2007.accdb”).

Szablon bazt danych Access 2016 Kontakty. Należy zmienić rozszerzenie z pdf na accdt. kontakty (prawym „Zapisz element docelowy jako” -> „Kontakty.accdt”).