Wstęp do analizy i eksploracji danych

Wykłady

 1. Wykład 1 – Wprowadzenie do analizy i eksploracji danych
 2. Wykład 2 – Zbiory danych, próby i statystyki
 3. Wykład 3 – Testy statystyczne i CTG
 4. Wykład 4 – Korelacja, regresja liniowa i tabele krzyżowe
 5. Wykład 5 – Analiza tabel krzyżowych
 6. Wykład 6 – Selekcja zmiennych w modelu
 7. Wykład 7 – Walidacja krzyżowa
 8. Wykład 8A – Błąd, wariancja i obciążenie modelu
 9. Wykład 8B – Klasyfikacja
 10. Wykład 9 – Metody klasyfikacji: naiwny Bayes i drzewa decyzyjne
 11. Wykład 10 – Metody bazujące na drzewach decyzyjnych: reguły decyzyjne i lasy losowe
 12. Wykład 11 – Metody bazujące na odległości
 13. Wykład 12 – Wybrane metody klasteryzacji
 14. Wykład 13 – Reguły asocjacyjne- analiza koszykowa
 15. Wykład 14 – Metoda algebraiczna – PCA
 16. Przykładowe zadanie na kolokwium końcowe
 17. Przykładowe sprawozdanie

Projekt