Skrypt bazy danych

MySQL online

Skrypt bazy danych MySQL. Należy zmienić rozszerzenie z pdf na txt. zal_baza_uksw_mysql (prawym „Zapisz element docelowy jako” -> „zal_baza_uksw_mysql.txt”).

MySQL online : https://demo.phpmyadmin.net/master-config/

MySQL lokalny, sala 033: http://10.3.0.100/phpmyadmin/

H2 SQL server

Skrypt bazy danych H2 SQL. Należy zmienić rozszerzenie z pdf na txt. zal_baza_uksw_h2 (prawym „Zapisz element docelowy jako” -> „zal_baza_uksw_h2.txt”).

Java H2 SQL server: http://repo2.maven.org/maven2/com/h2database/h2/1.4.193/h2-1.4.193.jar
Polecenie uruchomienia:

  • java -jar h2*.jar
  • W sali 033: „C:\Program Files\Java\jre1.8.0_111\bin\java” -jar h2-1.4.193.jar

H2 database Quickstart: http://www.h2database.com/html/quickstart.html

ORACLE XE

Skrypt bazy danych Oracle XE: zal_baza_uksw_oracle Należy zmienić rozszerzenie z pdf na txt.