Prowadzone przedmioty

Rok akademicki 2018/2019

 • semestr letni
  • Bazy danych – wykład
  • Programowanie w Javie – wykład
  • Seminarium licencjackie – konwersatorium
  • Projektowanie i administrowanie bazami danych  – 2 grupy laboratoryjne (WPiA)
  • Informatyzacja i projekty informatyczne (WPiA)
  • Wstęp do analizy i eksploracji danych  – wykład monograficzny (WPiA)
 • semestr zimowy
  • Wybrane metody uczenia maszynowego – wykład + laboratorium (środa 16.45-20.00)
  • Seminarium licencjackie – konwersatorium (środa 15.00-16.30)

Rok akademicki 2017/2018

 • semestr letni
  • Projektowanie i administrowanie bazami danych  – 2 grupy laboratoryjne (WPiA)
  • Wstęp do analizy i eksploracji danych  – wykład monograficzny (WPiA)
  • Bazy danych – wykład (piątek 8.00-9.30)
  • Programowanie w Javie – wykład (piątek 9.45-11.15)
  • Seminarium licencjackie – konwersatorium (piątek 11.30-13.00.15)
 • semestr zimowy
  • Podstawy i rozwiązania analityki biznesowej (Business Intelligence)  – konwersatorium (WPiA)
  • Wybrane metody uczenia maszynowego – wykład + laboratorium (środa 16.45-20.00)
  • Seminarium licencjackie – konwersatorium (środa 15.00-16.30)

Rok akademicki 2016/2017

 • semestr letni
  • Projektowanie i administrowanie bazami danych – 4 grupy laboratoryjne (WPiA)
  • Bazy danych – wykład + 5 grup laboratoryjnych
  • Programowanie w Javie – wykład
  • Seminarium licencjackie – konwersatorium
 • semestr zimowy
  • Seminarium licencjackie – konwersatorium