Seminarium licencjackie

Wykłady

 1. Seminarium uczenia maszynowego i analizy danych.
 2. Statystyka, model liniowy i selekcja zmiennych.
 3. Błędy modelu. Miary jakości regresji. Walidacja krzyżowa.
 4. Miary jakości klasyfikacji. Metody klasyfikacji.
 5. Metody grupowania
 6. Metody algebraiczne: PCA i SVM. Analiza szeregów czasowych.

Praca w LaTex

Zawartość konspektu (1-2 strony):

 1. Wstępny tytuł pracy
 2. Opis projektu licencjackiego:
  • typ pracy (badawcza/aplikacyjna/mieszana)
  • jaki problem badawczy/biznesowy praca ma rozwiązać? np. rekomendacja piosenek
  • w jaki sposób problem ten będzie rozwiązany? np. zbudowanie serwisu muzycznego z silnikiem rekomendującym piosenki
  • jakie algorytmy/moduły/technologie/framework/język programowania będą wykorzystane w pracy? np. algorytm SVD
  • które elementy pracy będą wzięte gotowe (np. gra do testów algorytmu uczenia maszynowego, silnik rekomendujący), a co trzeba zaimplementować?
  • jakie zbiory danych będą wykorzystane? w jaki sposób zbiory danych będą pozyskane?
  • co będzie produktem końcowym?
 3. Osobisty harmonogram – propozycja wykonywania prac
  • jakie elementy i w jakiej kolejności będą realizowane
 4. Bibliografia:
  • które pozycje literaturowe są już przeczytane?
  • które pozycje literaturowe są do przeczytania (w planach)?

Oceny

Oceny seminarium 2017/2018