Programowanie w Java – egzaminy

Egzamin zerowy odbędzie się 8 czerwca 2017 o godz. 13.15, sala 314 bud 21.

Egzamin w sesji odbędzie się 23 czerwca 2017 o godz. 9.30, sala 108 bud 23.

Egzamin obejmuje zagadnienia ze wszystkich wykładów. Większość to będą zadania testowe, ok 2-3 zadania otwarte, np. czym różni się programowanie obiektowe od strukturalnego, proszę opisać zasadę działania mechanizmu Java Remote Method Invocation (RMI). Oprócz czystej teorii i znajomości rożnych technologii Java, będą też zadania testowe bardziej praktyczne, takie jak w teście dla OCJP, np: Exam 803 lub OCAJP Java quiz.

Na egzaminie nie będzie pisania kodu – tę umiejętność mają sprawdzić laboratoria.

Bazy danych (matematyka) – lab. punktowane 3

9 czerwca 2017 odbędą się ostanie laboratoria punktowane na bazie danych MySQL (MySQL Workbench).

Zadania będą głównie obejmowały funkcje i procedury składowane oraz triggery (wykład 7).

Przypominam o uwzględnianiu przykładów działania funkcji, procedury składowanej i triggera w rozwiązaniach zadań oraz ich usuwaniu przed stworzeniem (jeśli istnieje taka nazwa).