Egzaminy w sesji wrześniowej 2018

Egzamin z Baz danych – 13 wrzesień 2018 (czwartek), godz. 8.00-9.30, sala 107 bud 23.

Egzamin z Programowania w Java – 13 wrzesień 2018 (czwartek), godz. 9.45-11.15, sala 107 bud 23.

Egzaminy licencjackie – 14 wrzesień 2018 (piątek) od godziny 10.00.

Pan Hubert Zembrowski zaplanował poprawę laboratoriów na 6 września 2018 (czwartek).